Kennis delen

Cursus

Via KWeC geef ik 6 keer per jaar de cursus TOS en Leren lezen. Zie de website van KWeC voor meer informatie en inschrijven. 

Mijn Superkracht

Sinds 2013 ben ik onderdeel van het netwerk van Mijn Superkracht. Voor mij ligt de kracht van het netwerk in het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast biedt Mijn Superkracht een beveiligde omgeving waar ik met leerlingen, ouders en andere betrokkenen kan communiceren. 

Kwaliteitskringen

Als logopedist ben ik lid van een kwaliteitskring voor kinderen met complexe problematiek. In deze kwaliteitskring vindt intercollegiaal overleg plaats met collega’s uit diverse settingen. Ik ben kwaliteitskringbegeleider van de kwaliteitskring bij ons op school. In dit collegiaal overleg ontmoet ik collega’s uit het speciaal (basis)onderwijs.