Leer beter lezen en spellen bij Lezen aan de Witsenkade.

Het is mijn doel kinderen meer vertrouwen en plezier te geven in het lezen en spellen. Er komen steeds meer kinderen in de praktijk die bij het leren lezen en spellen ook andere hulpvragen hebben. Ook voor deze leerlingen is mijn aanpak succesvol geweest.

Created with Sketch.